HOME CINEMA WORLDS spesialbutikk KjøringAvtale

Data beskyttelse

1. Personvern på et øyeblikk

Generell informasjon

Følgende merknader gir en enkel oversikt over hva som skjer med din personlige informasjon når du besøker dette nettstedet. Personopplysninger er alle data som personlig identifiserer deg. Detaljert informasjon om databeskyttelse finner du i personvernreglene våre.

Datainnsamling på dette nettstedet

Hvem er ansvarlig for datainnsamlingen på denne nettsiden?

Databehandlingen på denne nettsiden utføres av nettsideoperatøren. Du finner kontaktinformasjonen deres i avsnittet "Merknad om ansvarlig instans" i denne databeskyttelseserklæringen.

Hvordan samler vi inn dataene dine?

På den ene siden blir dataene dine samlet inn når du gir dem til oss. Dette kan være, for. F.eks. Data du oppgir i et kontaktskjema.

Andre data registreres automatisk eller med ditt samtykke når du besøker nettstedet av våre IT-systemer. Dette er først og fremst tekniske data (f.eks. nettleser, operativsystem eller tidspunkt for visning av siden). Disse dataene samles inn automatisk så snart du går inn på denne nettsiden.

Hva bruker vi dataene dine til?

En del av dataene samles inn for å sikre at nettsiden leveres uten feil. Andre data kan brukes til å analysere brukeratferden din.

Hvilke rettigheter har du angående dataene dine?

Du har rett til å motta informasjon om opprinnelsen, mottakeren og formålet med dine lagrede personopplysninger gratis når som helst. Du har også rett til å be om retting eller sletting av disse dataene. Hvis du har gitt ditt samtykke til databehandling, kan du når som helst tilbakekalle dette samtykket for fremtiden. Du har også rett til å be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses under visse omstendigheter. Du har også rett til å sende inn en klage til den kompetente tilsynsmyndigheten.

Du kan kontakte oss når som helst hvis du har ytterligere spørsmål om databeskyttelse.

Analyseverktøy og tredjepartsverktøy

Når du besøker denne nettsiden, kan surfeatferden din bli statistisk evaluert. Dette gjøres i hovedsak med såkalte analyseprogrammer.

Du finner detaljert informasjon om disse analyseprogrammene i følgende databeskyttelseserklæring.

2. hosting

alt inkludert

Vi hoster nettstedet vårt på All-Incl. Leverandøren er ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich, eier René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf (heretter All-Incl). Detaljer finnes i All-Incl databeskyttelseserklæringen: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/.

Bruken av all-inclusive er basert på artikkel 6 paragraf 1 lit f GDPR. Vi har en legitim interesse i at nettstedet vårt vises så pålitelig som mulig. Hvis et tilsvarende samtykke ble bedt om, skjer behandlingen utelukkende på grunnlag av Art. 6 Paragraf 1 lit a DSGVO og § 25 Para B. enhetsfingeravtrykk) i betydningen av TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles når som helst.

for behandlingen

Vi har inngått en ordrebehandlingskontrakt (AVV) med ovennevnte leverandør. Dette er en kontrakt som kreves av databeskyttelsesloven, som sikrer at personopplysningene til besøkende på nettstedet vårt kun behandles i henhold til våre instruksjoner og i samsvar med GDPR.

3. Generell informasjon og obligatorisk informasjon

Privacy

Operatørene av denne nettsiden tar beskyttelsen av dine personopplysninger svært alvorlig. Vi behandler dine personopplysninger konfidensielt og i samsvar med de lovbestemte databeskyttelsesforskriftene og denne databeskyttelseserklæringen.

Hvis du bruker denne nettsiden, vil ulike personopplysninger bli samlet inn. Personopplysninger er data som du kan identifiseres med. Denne databeskyttelseserklæringen forklarer hvilke data vi samler inn og hva vi bruker dem til. Den forklarer også hvordan og til hvilket formål dette skjer.

Vi vil påpeke at dataoverføring over Internett (f.eks. Når du kommuniserer via e-post) kan ha sikkerhetshull. En fullstendig beskyttelse av dataene mot tredjeparts tilgang er ikke mulig.

Merknad om ansvarlig organ

Ansvarlig organ for databehandling på denne nettsiden er:

HEIMKINOWELTEN.DE OHG
Heidekamp 10
27721 Ritterhude

Telefon: 0421 578 288 85
E-post: datenschutz@heimkinowelten.de

Det ansvarlige organet er den fysiske eller juridiske personen som, alene eller sammen med andre, bestemmer formål og midler for behandling av personopplysninger (f.eks. Navn, e-postadresser osv.).

lagringstid

Med mindre en spesifikk lagringsperiode er spesifisert i denne databeskyttelseserklæringen, vil dine personopplysninger forbli hos oss inntil formålet med databehandlingen ikke lenger gjelder. Hvis du fremsetter en legitim forespørsel om sletting eller tilbakekaller samtykket ditt til databehandling, vil dataene dine bli slettet med mindre vi har andre juridisk tillatte grunner for å lagre dine personopplysninger (f.eks. skatter eller kommersielle oppbevaringsperioder); i sistnevnte tilfelle skjer slettingen etter at disse grunnene ikke lenger gjelder.

Generell informasjon om rettsgrunnlaget for databehandling på denne nettsiden

Sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. en DSGVO bzw. Kunst. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO, sofern besondere Datenkategorien nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO verarbeitet werden. Im Falle einer ausdrücklichen Einwilligung in die Übertragung personenbezogener Daten in Drittstaaten erfolgt die Datenverarbeitung außerdem auf Grundlage von Art. 49 Abs. 1 lit. en DSGVO. Sofern Sie in die Speicherung von Cookies oder in den Zugriff auf Informationen in Ihr Endgerät (z. B. via Device-Fingerprinting) eingewilligt haben, erfolgt die Datenverarbeitung zusätzlich auf Grundlage von § 25 Abs. 1 TTDSG. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Sind Ihre Daten zur Vertragserfüllung oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, verarbeiten wir Ihre Daten auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Des Weiteren verarbeiten wir Ihre Daten, sofern diese zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich sind auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO. Die Datenverarbeitung kann ferner auf Grundlage unseres berechtigten Interesses nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO erfolgen. Über die jeweils im Einzelfall einschlägigen Rechtsgrundlagen wird in den folgenden Absätzen dieser Datenschutzerklärung informiert.

Merknad om dataoverføring til USA og andre tredjeland

Vi bruker blant annet verktøy fra selskaper basert i USA eller andre tredjeland som ikke er sikre under databeskyttelsesloven. Hvis disse verktøyene er aktive, kan dine personopplysninger overføres til disse tredjelandene og behandles der. Vi vil påpeke at ingen databeskyttelsesnivå som kan sammenlignes med det i EU kan garanteres i disse landene. For eksempel er amerikanske selskaper forpliktet til å utlevere personopplysninger til sikkerhetsmyndigheter uten at du som vedkommende kan ta rettslige skritt mot dette. Det kan derfor ikke utelukkes at amerikanske myndigheter (f.eks. hemmelige tjenester) behandler, evaluerer og permanent lagrer dataene dine på amerikanske servere for overvåkingsformål. Vi har ingen innflytelse på disse behandlingsaktivitetene.

Tilbakekall av ditt samtykke til databehandling

Mange databehandlingsoperasjoner er bare mulig med ditt uttrykkelige samtykke. Du kan når som helst tilbakekalle samtykket. Lovligheten av databehandlingen utført før tilbakekallingen forblir upåvirket av tilbakekallingen.

Widerspruchsrecht gegen die Datenerhebung in particularen Fällen sowie gegen Direktwerbung (Art 21 DSGVO)

Hvis dataene behandling basert PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E eller F DSGVO FERDIG, DU HAR NOEN tidspunktet rett grunner i forbindelse med deres situasjon åpenbart til behandling av dine person DATA anke saken; SELV FOR DENNE regler basert profilering. De respektive juridiske grunnlaget for en søknad er BASERT SE disse retningslinjene. HVIS DU MOTSTAND å laste, vil vi relevante opplysninger ikke behandle, med mindre vi kan MELDE BESKYTTELSE gode formål for behandling bevise sine interesser, rettigheter og friheter veiing eller prosessformål om tvangsfullbyrdelse, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav ( MOTSTAND MOT ART. 21 ABS. 1 DSGVO).

HVIS DIN PERSONLIGE DATA blir behandlet for å utføre direkte reklame, har du rett til å introdusere noen konkurranser mot behandlingen av deg av personlige data til formålet med slik reklame; DETTE ER OGSÅ FOR PROFILERING, HVIS DET ER RELATERT TIL SÅLT DIREKTE ANNONSERING. HVIS DU konkurrerer, blir dine personlige data ikke brukt til formålet med direkte reklame (i forhold til artikkel 21 PARA 2 DSGVO).

Klagerett til vedkommende tilsynsmyndighet

Im Falle von Verstößen gegen die DSGVO til den Betroffenen ein Beschwerderecht der einer Aufsichtsbehörde, insbesondere dem Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthalts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes zu. Das Beschwerderecht bestht unbeschadet anderweitiger verwaltungsrechtlicher oder gerichtlicher Rechtsbehelfe.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å få data som vi behandler automatisk på grunnlag av ditt samtykke eller i oppfyllelse av en kontrakt utlevert til deg eller til en tredjepart i et vanlig, maskinlesbart format. Dersom du ber om direkte overføring av dataene til en annen ansvarlig, vil dette kun gjøres i den grad det er teknisk mulig.

SSL- eller TLS-kryptering

Dette nettstedet bruker SSL- eller TLS-kryptering for sikkerhetsformål og for å beskytte overføring av sensitivt innhold, for eksempel bestillinger eller forespørsler du sender til oss som nettstedoperatør. En kryptert tilkobling indikeres av nettleserens adressefelt som endrer seg fra "http: //" til "https: //" og låseikonet i nettleserfeltet.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktivert, kan ikke dataene du sender til oss leses av tredjeparter.

Informasjon, avbestilling og utbedring

Innenfor rammen av gjeldende lovbestemmelser har du rett til gratis informasjon om dine lagrede personopplysninger, deres opprinnelse og mottaker og formålet med databehandlingen og, om nødvendig, rett til å rette eller slette disse dataene. Du kan kontakte oss når som helst hvis du har ytterligere spørsmål om emnet personopplysninger.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Du har rett til å be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses. Du kan kontakte oss når som helst for dette formålet. Retten til begrensning av behandlingen eksisterer i følgende tilfeller:

  • Wenn Sie die Richtigkeit Ihrer er ikke tilstrekkelig til å oppdage mennesker. Dater bestreiten, der er i henhold til reglene, og de er uansvarlige. Für die Dauer der Prüfung von Sie das Recht, Die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
  • Hvis behandlingen av dine personopplysninger er ulovlig, kan du be om begrensning av databehandling i stedet for sletting.
  • Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten er ikke en av dem, og de er opptatt av at de er opptrådte, eller har fått lov til å få lov til å få lov til å få lov til å få lov til å være i stand til å være i stand til å være ensbetydende med verarbeitung. Ihrer personsbezogenen Daten zu verlangen.
  • Wenn Sie einen Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben, muss eine Abwägung zwischen Ihren und unseren Interesser vorgenommen werden. Solange noch nicht feststeht, wessen Interesser überwiegen, haben Sie das recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.

Wenn Sie die Verarbeitung Ihrer personbezogenen Daten eingeschrankkt haben, dürfen diese Daten - von der Speicherung abgesehen - nur mit Ihrer Einvilgung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Europäischen Union eller Eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.

4. Datainnsamling på dette nettstedet

Cookies

Våre Internett-sider bruker såkalte "cookies". Informasjonskapsler er små tekstfiler og forårsaker ingen skade på enheten din. De lagres enten midlertidig for varigheten av en økt (øktinformasjonskapsler) eller permanent (permanente informasjonskapsler) på enheten din. Øktinformasjonskapsler slettes automatisk etter ditt besøk. Permanente informasjonskapsler forblir lagret på enheten din til du sletter dem selv eller nettleseren din automatisk sletter dem.

I noen tilfeller kan også informasjonskapsler fra tredjepartsselskaper lagres på enheten din når du går inn på nettstedet vårt (tredjepartsinformasjonskapsler). Disse gjør det mulig for oss eller deg å bruke visse tredjepartstjenester (f.eks. informasjonskapsler for behandling av betalingstjenester).

Informasjonskapsler har forskjellige funksjoner. Tallrike informasjonskapsler er teknisk nødvendige fordi visse nettsidefunksjoner ikke ville fungere uten dem (f.eks. handlekurvfunksjonen eller visning av videoer). Andre informasjonskapsler brukes til å evaluere brukeratferd eller for å vise reklame.

Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs, zur Bereitstellung bestimmter, von Ihnen erwünschter Funktionen (z. B. für die Warenkorbfunktion) eller zur Optimering der Website (z. B. Cookies zur Messung des Webpublikums) erforderlich sind (notwendige Cookies), were auf Grundlage av Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gespeichert, sofern keine andere Rechtsgrundlage angegeben wird. Nettstedet har en berettiget interesse og informasjon om informasjonskapsler for teknisk informasjon og optimerte tjenester. Sofern eine Einwilligung zur Speicherung von Cookies und vergleichbaren Wiedererkennungstechnologien abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage dieser Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG); die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Du kan stille inn nettleseren din slik at du blir informert om innstillingen av informasjonskapsler og informasjonskapsler bare i enkelte tilfeller tillater det, aksept av informasjonskapsler i visse tilfeller eller generelt utelukker og aktiverer automatisk sletting av informasjonskapsler når du lukker nettleseren. Deaktivering av informasjonskapsler kan begrense funksjonaliteten til dette nettstedet.

I den grad informasjonskapsler brukes av tredjepartsfirmaer eller til analyseformål, vil vi informere deg om dette separat i sammenheng med denne personvernerklæringen og om nødvendig be om ditt samtykke.

kontakt

Hvis du sender oss via kontaktskjemaet ber om opplysninger fra spørreskjemaet inkludert deg spesifisere hvor kontaktinformasjon er lagret for å behandle forespørselen og i tilfelle av oppfølgingsspørsmål med oss. Denne informasjonen vil ikke bli utlevert uten ditt samtykke på.

Disse opplysningene behandles på grunnlag av artikkel 6 (1) (b) GDPR hvis forespørselen din er relatert til oppfyllelse av en kontrakt eller er nødvendig for å utføre pre-kontraktuelle tiltak. I alle andre tilfeller er behandlingen basert på vår legitime interesse i effektiv behandling av henvendelser rettet til oss (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtykke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) hvis dette ble spurt; samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Dataene du oppgir i kontaktskjemaet, blir liggende til du ber oss om å slette det, tilbakekalle ditt samtykke til lagring eller formålet med datalagring gjelder ikke lenger (f.eks. Etter at forespørselen din er behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser - spesielt oppbevaringsperioder - forblir upåvirket.

Forespørsel på e-post, telefon eller faks

Hvis du kontakter oss på e-post, telefon eller faks, vil forespørselen din, inkludert alle resulterende personopplysninger (navn, forespørsel) bli lagret og behandlet av oss med det formål å behandle forespørselen din. Vi vil ikke dele denne informasjonen uten ditt samtykke.

Disse opplysningene behandles på grunnlag av artikkel 6 (1) (b) GDPR hvis forespørselen din er relatert til oppfyllelse av en kontrakt eller er nødvendig for å utføre pre-kontraktuelle tiltak. I alle andre tilfeller er behandlingen basert på vår legitime interesse i effektiv behandling av henvendelser rettet til oss (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtykke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) hvis dette ble spurt; samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Die von Ihnen an uns per Kontaktanfragen übersandten Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z. B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihres Anliegens). Zwingende gesetzliche Bestimmungen - insbesondere gesetzliche Aufbewahrungsfristen - bleiben unberührt.

kommentarfunksjon på denne nettsiden

I tillegg til din kommentar, vil kommentarfunksjonen på denne siden også inneholde informasjon om når kommentaren ble opprettet, din e-postadresse og, hvis du ikke sender anonymt, brukernavnet du har valgt.

Lagringsvarighet for kommentarene

Kommentarene og tilhørende data lagres og forblir på denne nettsiden til det kommenterte innholdet er fullstendig slettet eller kommentarene må slettes av juridiske årsaker (f.eks. støtende kommentarer).

rettslig grunnlag

Kommentarene lagres på grunnlag av ditt samtykke (artikkel 6 (1) (a) GDPR). Du kan når som helst tilbakekalle ethvert samtykke du har gitt. En uformell melding på e-post til oss er tilstrekkelig. Lovligheten av databehandlingsoperasjonene som allerede har funnet sted forblir upåvirket av tilbakekallingen.

5. Sosiale medier

Facebook Plugins (Like & Share-Button)

Plugins fra det sosiale nettverket Facebook er integrert på denne nettsiden. Leverandøren av denne tjenesten er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Ifølge Facebook overføres imidlertid dataene som samles inn også til USA og andre tredjeland.

Du kan kjenne igjen Facebook-pluginene på Facebook-logoen eller «Like-knappen» («Liker») på denne nettsiden. En oversikt over Facebook-plugins finner du her: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Når du besøker denne nettsiden, opprettes en direkte forbindelse mellom nettleseren din og Facebook-serveren via plugin. Facebook mottar informasjonen om at du har besøkt denne nettsiden med din IP-adresse. Hvis du klikker på Facebook "Liker"-knappen mens du er logget på Facebook-kontoen din, kan du koble innholdet på denne nettsiden til din Facebook-profil. Dette gjør at Facebook kan knytte ditt besøk til denne nettsiden med din brukerkonto. Vi gjør oppmerksom på at vi som leverandør av sidene ikke har noen kunnskap om innholdet i dataene som overføres eller hvordan de brukes av Facebook. Du finner mer informasjon om dette i Facebooks personvernerklæring på: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Hvis du ikke vil at Facebook skal kunne knytte besøket ditt på denne nettsiden til din Facebook-brukerkonto, vennligst logg ut av Facebook-brukerkontoen din.

Facebook-pluginene brukes på grunnlag av artikkel 6 (1) (f) GDPR. Nettstedsoperatøren har en berettiget interesse i bredest mulig synlighet i sosiale medier. Hvis et tilsvarende samtykke ble bedt om, skjer behandlingen utelukkende på grunnlag av Art. 6 Paragraf 1 lit a DSGVO og § 25 Para B. enhetsfingeravtrykk) i betydningen av TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Soweit mit Hilfe des hier beschriebenen Tools personbezogene Daten auf unserer Website erfasst and an Facebook weitergeleitet were, sind wir and die Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, gemeinsam Irland für diese Datenverarbeitung verantwortlich (Art. 26 DSGVO). Die fellese Verantwortlichkeit beschränkt sich dabei ausschließlich auf die Erfassung der Daten und deren Weitergabe an Facebook. Die nach der Weiterleitung erfolgende Verarbeitung durch Facebook ist nicht Teil der gemeinsamen Verantwortung. Die uns gemeinsam obliegenden Verpflichtungen wurden in einer Vereinbarung über gemeinsame Verarbeitung festgehalten. Den Wortlaut der Vereinbarung finner Sie unter: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Laut dieser Vereinbarung sind wir for die Erteilung der Datenschutzinformationen beim Einsatz des Facebook-Tools and für die datenschutzrechtliche sichere Implementierung des Tools auf unserer Website verantwortlich. Für die Datensicherheit der Facebook-Produkte er Facebook-verantwortlich. Betroffenenrechte (z. B. Auskunftsersuchen) hinsichtlich der bei Facebook verarbeiteten Daten können Sie direkte bei Facebook geltend machen. Wenn Sie die Betroffenenrechte bei uns geltend machen, sind wir verpflichtet, diese an Facebook weiterzuleiten.

Dataoverføringen til USA er basert på EU-kommisjonens standard kontraktuelle klausuler. Detaljer finner du her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 og https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter-plugin

Funksjoner til Twitter-tjenesten er integrert på denne nettsiden. Disse funksjonene tilbys av Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland. Ved å bruke Twitter og «Re-Tweet»-funksjonen blir nettsidene du besøker knyttet til din Twitter-konto og gjort kjent for andre brukere. Disse dataene overføres også til Twitter. Vi vil gjøre oppmerksom på at vi som leverandør av sidene ikke har kjennskap til innholdet i dataene som overføres eller hvordan de brukes av Twitter. Du finner mer informasjon om dette i Twitters personvernerklæring på: https://twitter.com/de/privacy.

Twitter-pluginen brukes på grunnlag av artikkel 6 (1) (f) GDPR. Nettstedsoperatøren har en berettiget interesse i bredest mulig synlighet i sosiale medier. Hvis et tilsvarende samtykke ble bedt om, skjer behandlingen utelukkende på grunnlag av Art. 6 Paragraf 1 lit a DSGVO og § 25 Para B. enhetsfingeravtrykk) i betydningen av TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Dataoverføringen til USA er basert på EU-kommisjonens standard kontraktuelle klausuler. Detaljer finner du her: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den Konto-Eins unter https://twitter.com/account/settings . Endring

Instagram-plugin

Funksjoner til Instagram-tjenesten er integrert på denne nettsiden. Disse funksjonene tilbys av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Hvis du er logget på Instagram-kontoen din, kan du klikke på Instagram-knappen for å koble innholdet på denne nettsiden til Instagram-profilen din. Dette gjør at Instagram kan knytte besøket ditt på denne nettsiden til brukerkontoen din. Vi vil påpeke at som leverandør av sidene har vi ingen kunnskap om innholdet i dataene som overføres eller hvordan de brukes av Instagram.

Lagring og analyse av dataene skjer på grunnlag av Art 6 Paragraf 1 lit f GDPR. Nettstedsoperatøren har en berettiget interesse i bredest mulig synlighet i sosiale medier. Hvis et tilsvarende samtykke ble bedt om, skjer behandlingen utelukkende på grunnlag av Art. 6 Paragraf 1 lit a DSGVO og § 25 Para B. enhetsfingeravtrykk) i betydningen av TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Soweit mit Hilfe des hier beschriebenen Verktøy personenbezogene Daten auf unserer Nettstedet er fast og en Facebook bzw. Instagram weitergeleitet werden, sind wir und die Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemeinsam für diese Datenverarbeitung verantwortlich (Art. 26 DSGVO). Die gemeinsame Verantwortlichkeit beschränkt sich dabei ausschließlich auf die Erfassung der Daten und deren Weitergabe an Facebook bzw. Instagram. Die nach der Weiterleitung erfolgende Verarbeitung durch Facebook bzw. Instagram er ikke Teil der gemeinsamen Verantwortung. Die uns gemeinsam obliegenden Verpflichtungen wurden in einer Vereinbarung über gemeinsame Verarbeitung festgehalten. Den Wortlaut der Vereinbarung finner Sie unter: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Laut dieser Vereinbarung synd wir für die Erteilung der Datenschutzinformationen beim Einsatz des Facebook- bzw. Instagram-Tools and für die datenschutzrechtlich sichere Implementierung des Tools auf unserer Website verantwortlich. Für die Datensicherheit der Facebook bzw. Instagram-Produkte er Facebook-verantwortlich. Betroffenenrechte (z. B. Auskunftsersuchen) hinsichtlich der bei Facebook bzw. Instagram verarbeiteten Daten können Sie direkte bei Facebook geltend machen. Wenn Sie die Betroffenenrechte bei uns geltend machen, sind wir verpflichtet, diese an Facebook weiterzuleiten.

Dataoverføringen til USA er basert på EU-kommisjonens standard kontraktuelle klausuler. Detaljer finner du her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 og https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

For mer informasjon, se retningslinjer for personvern Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. Plugins og verktøy

YouTube med påloggingsdatabasen

Dette nettstedet inneholder videoer fra YouTube. Nettstedsoperatør er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Wir nutzen YouTube im erweiterten Datenschutzmodus. Dieser Modus bewirkt laut YouTube, dass YouTube keine Informationen om de Besucher auf dieser Nettstedet speichert, bevor diese sich das Video ansehen. Die Weitergabe von Daten en YouTube-partner, som er en av de eldste. Datenschutzmodus hingegen nicht zwingend ausgeschlossen. Så stellt YouTube - unabhängig davon, ob Sie zich ein Videoen - eine Verbindung zum Google DoubleClick-Netzwerk her.

Når du har startet en YouTube-video på dette nettstedet, vil du være koblet til serverne på YouTube. Den forteller YouTube-serveren hvilke av sidene du har besøkt. Hvis du er logget inn på YouTube-kontoen din, lar YouTube deg knytte surfeatferden din direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved å logge ut av YouTube-kontoen din.

Des Weiteren kann YouTube nach Starten eines Videos ulike informasjonskapsler auf Ihrem Endgerät speichern oder vergleichbare Wiedererkennungstechnologien (z. B. Device-Fingerprinting) einsetzen. Auf diese Weise kan YouTube Informationen over Besucher dieser Website erhalten. Diese Informationen werden u. en. verwendet, um Videostatistiken zu erfassen, die Anwenderfreundlichkeit zu verbessern und Betrugsversuchen vorzubeugen.

Gegebenenfalls können nach dem Start eines YouTube-Videos viitere Datenverarbeitungsvorgänge ausgelöst werden, deuf die ein Einfuss Haben.

Die Nutzung av YouTube erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG, soweit die Einwilligung die Speicherung von Cookies oder den Zugriff auf Informationen im Endgerät des Nutzers (z. B. Device-Fingerprinting) im Sinne des TTDSG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Mer informasjon om dette finner du på YouTube finner du her. Datenschutzerklärung unter: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Fonts

Denne siden bruker såkalte nettfonter levert av Google for enhetlig visning av fonter. Når du åpner en side, laster nettleseren din de nødvendige nettfontene inn i nettleserbufferen for å vise tekst og fonter riktig.

For dette formålet må nettleseren du bruker koble til Googles servere. Dette gir Google kunnskap om at dette nettstedet ble åpnet via din IP-adresse. Google WebFonts brukes på grunnlag av Art. 6 (1) (f) GDPR. Nettstedoperatøren har en legitim interesse i en enhetlig presentasjon av skrifttypen på sin nettside. Hvis et tilsvarende samtykke ble bedt om, skjer behandlingen utelukkende på grunnlag av Art. 6 Paragraf 1 lit a DSGVO og § 25 Para B. enhetsfingeravtrykk) i betydningen av TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Hvis nettleseren din ikke støtter nettfonter, vil en standard font brukes av datamaskinen din.

For mer informasjon om Google Web Fonts, se https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles personvernregler: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Font Awesome

Denne siden bruker Font Awesome for enhetlig visning av fonter og symboler. Leverandøren er Fonticons, Inc., 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, Massachusetts, USA.

Når du åpner en side, laster nettleseren din de nødvendige fontene inn i nettleserbufferen for å vise tekst, fonter og symboler riktig. For dette formålet må nettleseren du bruker koble til Font Awesome-serverne. Dette gir Font Awesome kunnskap om at denne nettsiden ble åpnet via din IP-adresse. Font Awesome brukes på grunnlag av artikkel 6 (1) (f) GDPR. Vi har en legitim interesse i en enhetlig representasjon av skrifttypen på nettstedet vårt. Hvis et tilsvarende samtykke ble bedt om, skjer behandlingen utelukkende på grunnlag av Art. 6 Paragraf 1 lit a DSGVO og § 25 Para B. enhetsfingeravtrykk) i betydningen av TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Hvis nettleseren din ikke støtter Font Awesome, vil en standard font brukes av datamaskinen din.

For mer informasjon om Font Awesome, se Font Awesomes personvernerklæring på: https://fontawesome.com/privacy.

Google Maps

Denne siden bruker karttjenesten Google Maps. Leverandøren er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

For å bruke funksjonene til Google Maps, er det nødvendig å lagre IP-adressen din. Denne informasjonen overføres vanligvis til og lagres av Google på servere i USA. Leverandøren av dette nettstedet har ingen innflytelse på denne dataoverføringen. Hvis Google Maps er aktivert, kan Google bruke Google Web Fonts med det formål å vise skriftene jevnt. Når du kaller opp Google Maps, laster nettleseren din de nødvendige nettfontene inn i nettleserbufferen for å vise tekster og fonter riktig.

Google Maps brukes i interessen for en attraktiv presentasjon av våre netttilbud og for å gjøre det lettere å finne stedene vi har angitt på nettsiden. Dette representerer en legitim interesse i henhold til artikkel 6 paragraf 1 bokstav f GDPR. Dersom det er bedt om et tilsvarende samtykke, skjer behandlingen utelukkende på grunnlag av artikkel 6 paragraf 1 bokstav a GDPR og artikkel 25 paragraf 1 TTDSG, så langt som samtykket inkluderer lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon på brukerens enhet (f.eks. fingeravtrykk på enheten) i henhold til TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Dataoverføringen til USA er basert på EU-kommisjonens standard kontraktuelle klausuler. Detaljer finner du her: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ og https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du håndterer brukerdata, kan du se Googles personvernregler: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Vi bruker "Google reCAPTCHA" (heretter "reCAPTCHA") på dette nettstedet. Leverandøren er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Formålet med reCAPTCHA er å sjekke om dataregistrering på denne nettsiden (f.eks. i et kontaktskjema) gjøres av et menneske eller av et automatisert program. For å gjøre dette, analyserer reCAPTCHA atferden til den besøkende på nettstedet basert på ulike egenskaper. Denne analysen starter automatisk så snart den besøkende kommer inn på nettstedet. For analysen vurderer reCAPTCHA forskjellig informasjon (f.eks. IP-adresse, hvor lang tid den besøkende tilbringer på nettstedet eller musebevegelser gjort av brukeren). Dataene som samles inn under analysen, videresendes til Google.

ReCAPTCHA-analysene er helt i bakgrunnen. Besøkspersoner er ikke oppmerksom på at en analyse finner sted.

Lagring og analyse av dataene skjer på grunnlag av Art 6 Paragraf 1 lit f GDPR. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i å beskytte sine netttilbud mot fornærmende automatisert spionasje og mot SPAM. Hvis et tilsvarende samtykke ble bedt om, skjer behandlingen utelukkende på grunnlag av Art. 6 Paragraf 1 lit a DSGVO og § 25 Para B. enhetsfingeravtrykk) i betydningen av TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Ytterligere informasjon om Google reCAPTCHA finner du i Googles databeskyttelsesforskrifter og Googles bruksvilkår under følgende lenker: https://policies.google.com/privacy?hl=de og https://policies.google.com/terms?hl=de.

har blitt lagt til i handlekurven din.
kassen